BP Cartridge Maker powstał w celu rozwiązania problemu ładowania broni czarnoprochowej. Wykorzystując dawną technikę wytwarzania papierowych ładunków rozwiązania zastosowane w BP Cartridge Maker pozwalają na szybsze oraz mniej skomplikowane wytwarzanie ładunków prochowych. 


 

BP Cartridge Maker was created to solve the problem of loading blackpowder firearms. By using an old paper cartridge production technique, the used in BP Cartridge Maker innovations allow you to manufature cartridges in less complicated and faster way.

 

 

Film instruktażowy / Video tutorial


BP Cartridge Maker jest oficjalnie zgłoszonym wzorem użytkowym 
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej za numerem W.126325 

BP Cartridge Maker is officially registered utility model at the 
Patent Office of the Republic of Poland with a number W.126325

BP Cartridge Maker ™